Gk Tanıyalım
Görev UnvanıGörev YeriYıl
AsistanSağlık Bakanlığı Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği2004-2009
KBB UzmanıSağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi2010-2011
KBB UzmanıAcıbadem Kadıköy Hastanesi KBB Bölümü (Yarı Zamanlı Hekimlik)2012-2012
KBB Yard.Doç.Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  KBB Bölümü2012-2015 Ekim
KBB DoçentiSakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi  KBB Bölümü2015 Ekim- 2016 Aralık
KBB DoçentiÖzel hekimlik2015 Aralık
Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi UzmanıÖzel hekimlik2016 Haziran

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Amerika Yüz Plastik ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi Derneği (2011)
Vaskuler Anomaliler Derneği (2011)
Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Derneği (2008)
Otoloji-Nörootoloji Derneği (2008)
Yüz Plastik Cerrahisi Derneği (2006)
Türk Rinoloji Derneği (2005)

Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği (2004)

1. Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi ‘’Üst Uzmanlık Eğitimi’’ Diploması (2009)
2. Uluslararası Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi ‘’Yüz Plastik ve Rekonstrükstif Cerrahisi’’ Uzmanlık Diploması (2013)
3. Avrupa Birliği ‘’Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık’’ Diploması (2015)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı:

Cep Telefonlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alanın İşitme Üzerindeki Etkisinin Sıçanlarda İncelenmesi, 2009, İstanbul

Yönetilen Doktora Tezleri/ Tıpta Uzmanlık Tezi/ Sanatta Yeterlilik Çalışmaları:

‘’Kepçe kulak deformitelerinin düzeltilmesinde perkütanöz sutur otoplasti tekniğinin geleneksel yöntemlerle karşılaştırılması’’ Dr. Muhammed Yeniay, Sakarya, 2014

1. Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 2014/0806013 numaralı ‘’ Kronik Seröz Otitis Media Olgularında Stafilokokal Ekzotoksinlerin Rolü’’ isimli projenin yöneticisi
2. Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 2013/0806012 numaralı ‘’ Revizyon burun ameliyatlarında kullanılmak üzere en uygun kıkırdak doku elde etme yönteminin saptanması ’’ isimli projenin yöneticisi

1. Kayabasoglu G, Güven M, Aydın R. İnsan ısırığı sonrası parsiyel nazal ve dudak ampütasyonu olan hastanın rekonstrüktif cerrahisi. 11. Türk Rinoloji Kongresi’nde Üçüncülük ödülü. Nisan 2015
2. Kayabasoglu G, Kotan D, Altundag A, Kaymaz R, Akidil AÖ, Güven M. Migren hastalarındaki ozmofobi ile koku duyusu arasındaki ilişkinin araştırılması. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde Rinoloji dalında en iyi araştırma Üçüncülük ödülü. Kasım 2014
3. Kayabaşoğlu G, Özbek E, Yanar S, Şahin F, Keleş ON, Yılmaz MS, Güven M. Ezilmiş, morselize edilmiş ve kıyılmış kıkırdak greft canlılıklarının konfokal mikroskop ile karşılaştırılması. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’nde Rinoloji-Allerji/ Fasiyal Plastik Cerrahi/ Uyku Bozuklukları, konulu en iyi araştırma İkincilik ödülü. Kasım 2013

A1. Kayabaşoglu G, Altundag A, Kotan D, Dizdar D, Kaymaz R. Osmophobia and olfactory functions in patients with migraine. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Aug 30. PMID: 27577041
A2. Demir D, Karabay O, Güven M, Kayabasoglu G, Yilmaz MS. Do staphylococcus aureus superantigens play a role in the pathogenesis of otitis media with effusion in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016 May;84:71-4. doi: 10.1016/j.ijporl.2016.02.028.
A3. Kayabasoglu G, Nacar A. The Soft Triangle: An often neglected area in rhinoplasty. Aesthetic Plastic Surg. DOI 10.1007/s00266-015-0525-5
A4. Erdem AF, Kayabasoglu G, Tas Tuna A, Palabiyik O, Tomak Y, Beyaz SG. Effect of controlled hypotension on regional cerebral oxygen saturation during rhinoplasty: a prospective study. J Clin Monit Comput. 2016 Oct;30(5):655-60. doi: 10.1007/s10877-015-9768-6.
A5. Seneldir S, Nacar A, Cat graft, Kayabasoglu G. A novel method for smooth contouring of nasal tip: Camougflaging alar tip (CAT) graft. J Craniofac Surg. 2015;26(7):2171-3. doi: 10.1097/SCS.0000000000001939. Kayabasoglu G. Nacar A.
A6. A Novel Flap Technique for Repairing Large Lower Lip Defects. Aesthetic Plastic surg. 2015; 39(2): 235. DOI 10.1007/s00266-014-0438-8
A7. Letter to editor. Yilmaz MS, Guven M, Akidil O, Kayabasoglu G, Demir D, Mermer H. Does septoplasty improve the quality of life in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2014.10.008
A8. Kayabasoglu G, Karaman M, Kaymaz R. A rare entity causing chronic sinusitis: Ectopic tooth in maxillary sinus. Eur J Gen Med 2015; 12(1): 86-89 DOI : 10.15197/sabad.1.12.1
A9. Kayabasoglu G, Nacar A. Secondary improvement in static facial reanimation surgeries: Increase of nasal function. J Craniofac Surg. 2015;26(4):e335-7
A10. Altundag A, Cayonu M, Kayabasoglu G, Salihoglu M, Tekeli H, Saglam O, Hummel T. Modified olfactory training in patients with postinfectious olfactory loss. Laryngoscope. 2015. doi: 10.1002/lary.25245
A11. Kayabasoglu G, Kaymaz R, Erkorkmaz U, Guven M. Study of Hearing Aid Effectiveness and Patient Satisfaction. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015; 25(3):158-62.

A12. Kayabasoglu G, Ozbek E, Yanar S, Keles ON, Yilmaz MS, Guven M. The comparison of the viability of crushed, morselized and diced cartilage grafts: A confocal microscopic study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;5: 272: 1135-1142.DOI 10.1007/s00405-014-3192-2

A13. Yılmaz MS, Güven M, Kayabaşoğlu G, Varli AF. Comparison of the anatomic outcomes of cartilage type 1 tympanoplasty in pediatric and adult patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015; 272(5):1135-42. DOI 10.1007/s00405-013-2869-2

A14. Kayabasoglu G, Nacar A, Yilmaz MS, Altundag A, Guven M. A novel method for reconstruction of severe caudal nasal septal deviation: Marionette septoplasty. Ear Nose Throat J. 2015; 94(6):34-40.

A15. Kayabasoglu G, Nacar A, Yilmaz MS, Altundag A, Cayonu M, Guven M. A novel method for nasal dorsal reconstruction: Permanent fixation using Kirschner wire guided hidded sutures. J Craniofac Surg. 2015 May;26(3):881-4.

A16. Altundag A, Cayonu M, Kayabasoglu G, Salihoglu M, Tekeli H, Cayonu S, Akpinar ME, Hummel T. The evaluation of olfactory function in individuals with halitosis. Chemical Senses. 2015 Jan;40(1):47-51. DOI: 10.1093/chemse/bju058. Epub 2014;24.
A17. Kayabasoglu G, Nacar A. An unexpected otoplasty complication: Temporal nerve paresis. Aesth Plast Surg (2015) 39:114-116 DOI 10.1007/s00266-014-0416-1

A18. Kayabasoglu G, Kazikdas C. Bilateral nasal polyps originating from olfactory cleft. Eur J Gen Med 2015;12(3) DOI : 10.15197/sabad.1.12.58

A19. Kayabasoglu G, Varlı AF, Yilmaz MS. Case report: Melkersson-Rosenthal syndrome in pediatric age group. Eur J Gen Med 2015; 12(1):78-81. DOI : 10.15197/sabad.1.12.15
A20. Kayabasoglu G, Nacar A, Altundag A, Cayonu M, Muhtarogulları M, Cingi M.A retrospective analysis of the relationship between rhinosinusitis and sinus lift dental implantation. Head and Face Medicine Head Face Med. 2014;10(1):53. [Epub ahead of print] DOI:10.1186/1746-160X-10-53
A21. Kayabaoglu G, Yilmaz MS, Altundag A, Cayonu M, Varli AF, Guven M. Bone grafts as a recyclable material in nasal surgeries. Auris Nasus Larynx. 2014 Aug 30. pii: S0385-8146(14)00113-8. DOI: 10.1016/j.anl.2014.07.003.
A22. Demir D, Asil K, Güven M, Kayabaşoğlu G, Yılmaz MS Assessment of the correlation between nasal septal deviation and compensatory hypertrophy of the middle turbinate. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Nov 7. DOI 10.1007/s00405-014-3387-6 [Epub ahead of print]
A23. Kayabasoglu G, Akidil O. A rare Pathology of postauricular region: Apocrine Hidrocystoma. Int J Clin Derm and Res. 2014; 2: 601.
A24. Haytoglu S, Kayabasoglu G, Sezen OS. Comparison of Two Techniques in Simple Snoring and Obstructive Sleep Apnea Syndrome Patients: Palatal Implant or Uvulopalatal Flap. European Journal of General Medicine. 2014;11:3.
A25. Cayonu M, Salihoglu M, Altundag A, Tekeli H, Kayabasoglu G. Grade 4 tonsillar hypertrophy associated with decreased retronasal olfactory function: a Pilot study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Aug;271(8):2311-6. DOI: 10.1007/s00405-014-2978-6.
A26. Yilmaz MS, Guven M, Akidil O, Kayabasoglu G, Demir D, Mermer H. Does septoplasty improve the quality of life in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 May 21. pii: S0165-5876(14)00277-8. DOI: 10.1016/j.ijporl.2014.05.009.
A27. Bozkurt HB, Bahri Ermis, Hafizoğlu T, Karacan M, Gündüz Y, Kayabasoglu G. Visual Diagnosis: Newborn with abnormalities on hands, feet, cranium and face. Neoreviews 2014; 15:e45 DOI: 10.1542/neo.15-1-e45.
A28. Yilmaz MS, Guven M, Akidil Ö, Kayabasoglu G. Bifid inferior turbinate: A report of two cases. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg.2014; 24(6): 357-60. DOI: 10.5606/kbbihtisas.2014.65624.
A29. Kayabasoglu G, Kaymaz R, Yilmaz M, Altundag A. Rhinophyma-like venous malformation of the nose. Br J Dermatol. 2014 Mar 5. DOI: 10.1111/bjd.12896.
A30. Altundag A, Salihoglu M, Cayonu M, Tekeli H, Kayabasoglu G. The effect of anatomic clearance between tongue and soft palate on retronasal olfactory function. Chem. Percept. 2014; 7:40: 40-45. DOI 10.1007/s12078-014-9162-7
A31. Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Varli AF. Efficacy of closed reduction for nasal fractures in children. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Dec;51(8):e256-8. DOI: 10.1016/j.bjoms.2013.07.008.
A32. Kayabasoglu G. Unusual complication of Otoplasty: Spasmodic torticollis. Eur J Plast Surg 2013,36;(6), 381-382.
A33. Kayabasoğlu G. Local flap reconstruction of resected non-melanoma malignant skin tumors: A case series of 57 patients. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012; 22(5):259-66.
A34. Ilhan AE, Kayabasoglu G, Kazikdas KC, Goksel A. Prolene mesh mentoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; 268(4):585-9
A35. Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S. Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53
A36. Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103

B1. Kayabasoglu G, Karaman M, Karaman N, Nacar A. Giant sialolith of sublingual gland. Sakaryamj 2015;5(2):109-112 DOI: 10.5505

B2. Kayabasoglu G, Aydın R, Demir D, Guven M, Erkorkmaz U. Pediatrik yaş grubunda harmonik bıçak ve soğuk bıçak tonsillektomi sonuçlarının karşılaştırılması. KBB Uygulamaları 2015;3(1):1-7 doi: 10.5606/kbbu.2015.28291

B3. Kayabasoglu G. Blefaroplasti sonuçlarım: 50 Vakalık seri. KBB-Forum 2014;13(4)

B4. Kayabasoglu G, Guven M, Altundag A, Yilmaz MS, Varli AF. Nazal tipplastide ezilmiş kıkırdak grefti deneyimlerimiz. KBB-Forum 2014;13(3)

B5. Kayabasoglu G, Yılmaz MS, Güven M. Semer burun onarımındaki fonksiyonel sonuçlarımız. Turkish J Rhinology 2014;3(3):89-94

B6. Kayabasoglu G, Karaman M. Tonsiller lipoma: Olgu Sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(3):1-3 doi: 10.5606/kbbu.2014.57070

B7. Kayabasoglu G, Kaymaz R, Yılmaz MS. Concha Bullosa of inferior turbinate: A rare cause of nasal obstruction. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(1):49-51 doi: 10.5606/kbbu.2014.38358

B8. Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Akidil Ö, Kaymaz R. Çocuklarda Kartilaj Tip 1 Timpanoplasti Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları ve Ameliyat Başarısının Ebeveyn Algısıyla Değerlendirilmesi. Turk Arch Otolaryngol 2014; 52: 7-11

B9. Yılmaz, MS, Güven M, Akıdil Ö, Yazıcı A, Kayabaşoğlu G, Kahyaoğlu Z. Sjögren sendromu ayırıcı tanısında alt dudak minör tükrük bezi biopsisinin tanısal değeri. KBB-Forum, 2013;12(3)

B10. Kayabasoglu G. Aurikula Cilt Tümörlerinin Onarımında Alternatif bir flep. Sakaryamj 2013;3(1):32-35 doi: 10.5505/sakaryamj.2013.64325

B11. Kayabasoglu G, Nacar A. The Usage of Temporoparietal Fascial Flap for Severe Traumatic Auricle Laceration Repair. Sakaryamj 2013;3(3):154-156

B12. Kayabasoglu G, Tanyeri H, Çakmak Ö. Two Cases of Rare and Life Threatening Masticator Space Abscess. ACU Saglık Bil 2013(4): 98-101

B13. Kayabasoglu G, Kaymaz R, Yılmaz S, Guven M. Bukkal bolgede yerleşimli pleomorfik adenom: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2):1-3 doi: 10.5606/kbbu.2013.43434

B14. Kayabasoglu G, Nacar A, Yilmaz M S, Guven M. An Update of the Classification and Treatment of Birthmarks in the Head and Neck Region. Sakaryamj 2013;3(4):165-171

B15. Kayabasoglu G. İki Kez Septoplasti Geçiren Hastada Tek Taraflı Koanal Atrezi Saptanması: Olgu Sunumu. ACU Saglık Bil; 2012(3):273-275

B16. Kayabasoglu G, Güvey A, Emre E, Nacar A. Static Suspension Technique With Fascia Lata For Facial Nerve Paralysis Reanimation. KBB-Forum 2012; 11(2)

B17. Ozkırıs M, Seymen O, Kayabasoglu G, Aydın E. Vaka Takdimi: Primer Nasofaringeal Tüberküloz. KBB-Forum, 2005;4:(3)

C1. The necessity of chin surgery, how does it improve the rhinoplasty results? EAFPS2016, Londra, İngiltere, Eylül 2016

C2. Rinoplastide zor bölge, radiks redüksiyonunda yeni bir yöntem. Intercontinental Rhinoplasty Course, İzmir, Türkiye, Mayıs 2016

C3. Dar Burunlarda, Apertura piriformis Cerrahisi. Intercontinental Rhinoplasty Course, İzmir, Türkiye, Mayıs 2016

C4. Mentoplasti. 3. Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Uygulamalı Kadavra Kursu. June 2015, Hamburg, Germany.

C5. Blefaroplasti. 3. Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Uygulamalı Kadavra Kursu. June 2015, Hamburg, Germany.

C6. Rinoplasti sonrası bakım. 3. Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Uygulamalı Kadavra Kursu. June 2015, Hamburg, Germany.

C7. Nasal Tip Techniques. 11th International Symposium of Facial Plastic Surgery, May 2014, New York City, USA.

C8. Rinoplasti Olgularına Yaklaşım. 2. Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Kursu. May 2014, Hamburg, Germany.

C9. Saddle nose onarımında Kirshner teli kullanımı. 11th Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Nisan 2014, Ankara, Türkiye.

C10. Chin Augmentation Techniques and Chin Implants. VII. International Congress, International Federation of Facial Plastic Surgery Societies (IFFPSS) Rome, Italy, May 2012

C11. Blerafoplastide ileri teknikler; kantopeksi ve kantoplasti. 38. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Ekim 2016

C12. Radiks Redüksiyonu, Gerçekten imkansız mı? Burnun Cilt ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Eylül 2016

C13. Eğri burun-Asimetrik Yüz Rinoplastisi Burnun Cilt ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Eylül 2016

C14. En uzun süreli sonuçlarımdan öğrendiklerim, Neleri terk ettim? Burnun Cilt ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Eylül 2016

C15. Tipplastide ideali kovalamak? Tipte güzelliğin yeniden tanımı. Bence güzel tip budur. Burnun Cilt ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Eylül 2016

C16. Yaşlanan Yüzümüzü anlamak. Burnun Cilt ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Eylül 2016

C17. Dermabrazyon ile skar tedavisi ve yüz gençleştirme. Burnun Cilt ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Eylül 2016

C18. Dar burunlar; Apertura piriformis cerrahisi. Soluksuz Senfoni, KBB’de 4 Mevsim, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2016

C19. Dinamik valv sorunlarına çözümler. 12. Türk Rinoloji Kongresi, Türkiye, Nisan 2016

C20. Yumuşak Üçgen ve Faset greftleri. Rinoplastide İnnovatif yaklaşımlar-I. İstanbul, Türkiye, Nisan 2016

C21. Preop ve postop kayıtlar ve saklanması. Rinoplastide İnnovatif yaklaşımlar-I. İstanbul, Türkiye, Nisan 2016.

C22. Rinoplasti’de neler yapıyorum? (Vakıf Kursunda panelist) 37.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2015

C23. A’dan Z’ye blefaroplasti. (Video oturumu) 37.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2015

C24. Blefaroplasti kursu. (Vakıf Kursu) 37.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2015

C25. Mentoplasti. 9.Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. İstanbul, Türkiye, Ekim 2015

C26. Rinoplastide neler yapmamalı? (Panelist). 9.Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. İstanbul, Türkiye, Ekim 2015

C27. Kırışıklık tedavisi ve Botks Uygulamaları. 7.İstanbul KBB Uzmanları Derneği Toplantısı. Sakarya, Türkiye, Eylül 2015

C28. Semer burun tedavisinde yeni bir teknik. 7.İstanbul KBB Uzmanları Derneği Toplantısı. Sakarya, Türkiye, Eylül 2015

C29. Kaudal septuma yaklaşım ve kukla septoplasti. (Çocuk ve Erişkinlerde Septoplasti Paneli) 11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015

C30. Tipplasti (Burunucu cerrahisi) Teknikleri. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 2.Teorik Eğitim Toplantısı, Mart, İstanbul, 2015

C31. Yumuşak Doku Teknikleri ve Skar Revizyonu. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 2.Teorik Eğitim Toplantısı, Mart, İstanbul, 2015

C32. Yüz Felcinde Cerrahi Rehabilitasyon. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 2.Teorik Eğitim Toplantısı, Mart, İstanbul, 2015

C33. Rinoplastide Greftler. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 2.Teorik Eğitim Toplantısı, Mart, İstanbul, 2015

C34. Kulak Rekonstrüksiyonu Teknikleri. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 1.Teorik Eğitim Toplantısı, Ocak, Ankara, 2015

C35. Üst ve Alt Blefaroplasti Teknikleri. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 1.Teorik Eğitim Toplantısı, Ocak, Ankara, 2015

C36. Üst ve Alt Göz Kapağı Cerrahi Anatomisi. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 1.Teorik Eğitim Toplantısı, Ocak, Ankara, 2015

C37. Yaşlanan Yüzün Cerrahi Analizi. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 1.Teorik Eğitim Toplantısı, Ocak, Ankara, 2015

C38. Yüz Germe İçin Cerrahi Anatomi. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 1.Teorik Eğitim Toplantısı, Ocak, Ankara, 2015

C39. Mentoplasti Teknikleri. Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2015 dönemi 1.Teorik Eğitim Toplantısı, Ocak, Ankara, 2015

C40. Blefaroplasti (Panel başkanı) 8.Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. Ankara, Türkiye, Aralık 2014

C41. Deri YHK’larında N0 boyun ve parotise yaklaşım. (Genç bakış oturumu) 36.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014

C42. Yüz yaşlanması ve analizi. (Yüz plastik cerrahi okulu kursu) 36.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014

C43. Flep fizyolojisi ve sınıflandırması, yumuşak doku teknikleri. (Yüz plastik cerrahi okulu kursu) 36.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014

C44. Kaudal septum deviasyonlarında güncel yaklaşımlar. TKBBBBC Vakıf kursu. 36.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014

C45. Yüz felci tedavisinde çizginin diğer tarafı: Hastanın kozmetik sorunları ve yüz germe. TKBBBBC Vakıf kursu. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014

C46. Yeni başlayanlar için, Baş boyun cilt kanserleri defektlerinde kullanılacak lokal flep cerrahisi. TKBBBBC Vakıf kursu. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2014

C47. Tipplastide ne yapmalı? Sutur tipplasti mi? Eksizyon-rezeksiyon yöntemleri mi? Burnun çene ile estetik buluşması. Sakarya, Türkiye, Eylül 2014

C48. Mentoplasti için uygun hasta kimdir? Mentoplasti tekniklerinin karşılaştırması. Burnun çene ile estetik buluşması. Sakarya, Türkiye, Eylül 2014

C49. Akılcı ilaç kullanımı. Sakarya Otoloji Günleri. Sakarya, Türkiye, Eylül 2014

C50. Fasiyal Analiz. Yüz Plastik Cerrahisi Okulu 2. Müfredat çalışması. Ankara, Türkiye, Mart 2014

C51. Skar Revizyonu. Yüz Plastik Cerrahisi Okulu 2. Müfredat çalışması. Ankara, Türkiye, Mart 2014

C52. Kulak Rekonstrüksiyonu. Yüz Plastik Cerrahisi Okulu 2. Müfredat çalışması. Ankara, Türkiye, Mart 2014

C53. Paralitik Yüzün Rehabilitasyonu. Yüz Plastik Cerrahisi Okulu 2. Müfredat çalışması. Ankara, Türkiye, Mart 2014

C54. Yüz Germe İçin Klinik Anatomi. Yüz Plastik Cerrahisi Okulu 2. Müfredat çalışması. Ankara, Türkiye, Mart 2014

C55. Alt Göz Kapağı Blefaroplastisi. Yüz Plastik Cerrahisi Okulu 2. Müfredat çalışması. Ankara, Türkiye, Mart 2014

C56. Dolgu Uygulamaları.Yüz Plastik Cerrahisi Okulu 2. Müfredat çalışması. Ankara, Türkiye, Mart 2014

C57. Aurikula Rekonstrüksiyonu. Fasyal Plastik Cerrahisi Okulu Kursu. 35. Ulusal KBB Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2013

C58. Semer burun onarımında fonksiyonel yaklaşım ve Kirsner teli uygulaması. Burun ve Gözün Estetik Buluşması Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, Eylül 2013

C59. Rinoplasti’de en çok merak edilenler (Panelist). Burun ve Gözün Estetik Buluşması Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, Eylül 2013

C60. Göz kapağı anatomisi. Burun ve Gözün Estetik Buluşması Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, Eylül 2013

C61. İleri göz kapağı cerrahi teknikleri. Burun ve Gözün Estetik Buluşması Sempozyumu. Sakarya, Türkiye, Eylül 2013

C62. Rinoplasti: Nasıl Başlanılmalı? Nasıl Öğrenilmeli? (Panelist) 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs 2013

C63. Birinci basamakta kronik otite yaklaşım. 10. Rhino Camp kongresi, Bodrum, Türkiye, Mayıs 2013

C64. Rinosinüzit etyolojisinde dental implantlar. 10. Rhino Camp kongresi, Bodrum, Türkiye, Mayıs 2013

C65. Saddle nose onarımında geleneksel kozmetik yaklaşıma alternative fonksiyonel amaçlı yeni bir uygulama. Çukurova Kulak Burun Boğaz Derneği 11.Video Konferanslar Toplantısı. Adana, Türkiye, Mart 2013

C66. Yüz Gençleştirme Ameliyatları için İlk Basamak; Yaşlanan Yüzü Anlamak. 7. Yüz Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, Mart 2013

C67. Yüzün Melanom Dışı Tümörlerinin Eksizyonu Sonrasındaki Defektlerin Lokal Fleplerle Onarımı. 6.Fasiyal Plastik Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, Nisan 2012

C68. Yaşlanan Yüzün Cerrahi Analizi. Burun Sinüs ve Yüze Hatay’dan Bakış. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Mart 2012

C69. Ortognatik Cerrahi Prensipleri. Burun Sinüs ve Yüze Hatay’dan Bakış. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Mart 2012

C70. Mentoplasti (Estetik Çene Cerrahisi) Prensipleri. Burun Sinüs ve Yüze Hatay’dan Bakış. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Mart 2012

C71. Doğum Lekeleri Tedavileri. Burun Sinüs ve Yüze Hatay’dan Bakış. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Mart 2012

C72. Rinoplastide neler yapıyorum? (Panelist) Burun Sinüs ve Yüze Hatay’dan Bakış. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Mart 2012

C73. Kırışıklık tedavisinde uygulamalar; Botks ve Dolgu maddeleri. Bursa KBB-BBC Derneği Ocak Toplantısı, Bursa, Türkiye, 2012

C74. Yaşlanan Yüzün Analizi. 5.Fasiyal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, Nisan 2011

D1. Kotan D, Gündoğdu AA, Kayabasoglu G. Cavernous sinus thrombosis in an older patient. 9th World Stroke Congress. Ekim 2014, İstanbul, Türkiye, Yazılı Bildiri.

D2. Guven M, Yilmaz MS, Kayabasoglu G, Mermer H. A different method for closure of the intractable tracheosophageal puncture site. 10th Congress of the European Laryngolocial Society. Nisan 2014 Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

D3. Kayabasoglu G, Yılmaz MS, Akidil ÖA, Nacar A, Demir D, Güven M. Statik fasyal reanimasyon ameliyatlarındaki sekonder kazanım: Nasal fonksiyon artışı. 11th Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Nisan 2014, Ankara, Türkiye. Sözlü Bildiri.

D4. Kayabasoglu G, Seneldir S. Camouflating Alar tip graft for smooth contouring of nasal tip: A novel method. 11th Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Nisan 2014, Ankara, Türkiye. Sözlü Bildiri.

D5. Kayabasoglu G, Kaymaz R, Öğütlü A, Yılmaz MS, Güven M. Yere düşen kartilaj greftlerin sterilizasyon yöntemlerinin değerlendirilmesi. 11th Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Nisan 2014, Ankara, Türkiye. Yazılı Bildiri

D6. Kayabasoglu G, Nacar A. Temporal nerve paresis as an otoplasty complication. 11th Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Nisan 2014, Ankara, Türkiye. Yazılı Bildiri.

D7. Kayabasoglu G, Yeniay M, Yılmaz MS, Güven M. Comparison of incisionless percutaneous suture technique with traditional methods in otoplasty. Kasım 2013, 29th Politzer Society Meeting. Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

D8. Yılmaz MS, Güven M, Kayabasoglu G, Varlı AF. Comparison of the anatomic and hearing outcomes of cartilage type 1 typmpanoplasty in pediatric and adult patients. Kasım 2013, 29th Politzer Society Meeting. Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

D9. Cesur S, Güven M, Yılmaz MS, Kayabasoglu G. Complications of chronic otitis media. Kasım 2013, 29th Politzer Society Meeting. Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

D10. Akidil OA, Kayabasoglu G, Yılmaz MS, Güven M. A rare pathology of postauricular region hidrocystoma. Kasım 2013, 29th Politzer Society Meeting. Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

D11. İlhan AE, Karaman M, Kayabasoglu G, Tastan E. Endoscopic Assisted Costal Cartilage Harvesting in Revision Rhinoplasty. Eylül 2013, Oslo, Norveç. 36. Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Meeting. Sözlü Bildiri

D12. Sözen T, Kayabasoglu G, İlhan AE. Facial synkinesis after rhinoplasty and it’s management. Eylül 2013, Oslo, Norveç. 36. Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Meeting. Sözlü Bildiri

D13. Kayabasoglu G. Unusual Otoplasty Complication: Spasmatic Torticollis, Eylül 2010, Antalya, Türkiye, 33. Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Meeting. Yazılı Bildiri

D14. Kayabasoglu G. Usage of Temporoparietal Facial Flaps for Reconstruction of Severe Auricle Trauma. Eylül 2010, Antalya, Türkiye, 33. Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Meeting

D15. Kayabasoglu G, Manisalı M, Tekeli K. Investigating and Comparing the effects of sliding genioplasty and mentoplasty procedures on cervicomental angle. Eylül 2010, Antalya, Türkiye, 33. Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Meeting.

E1. Aydın R, Kayabasoglu G, Demir D, Güven M. Frontal ve maksiller sinusün nadir bir komplikasyonu olan cilde fistul: 2 olgu. 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2015. Yazılı bildiri.

E2. Kayabasoglu G, Kaymaz R, Güven M. Ex-pleomorfik karsinoma: Olgu sunumu. 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2015. Yazılı bildiri.

E3. Kayabasoglu G, Güven M. Ethmoido-orbital kırıklarda telekantusun önlenmesi amacıyla uygulanan alternatif bir medial kantal tendon onarımı tekniği. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Yazılı bildiri.

E4. Kayabasoglu G, Özbek E, Nacar A, Yanar S, Keleş ON, Güven M. Yeni bir modifiye kıkırdak grefti ‘’ Talaş kıkırdak’’ canlılığının ışık mikroskobu ve konfokal mikroskop ile değerlendirilmesi. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Sözlü bildiri.

E5. Kayabasoglu G, Kotan D, Altundağ A, Aydın R, Akidil ÖA, Güven M. Migren hastalarındaki ozmofobi ile koku duyusu arasındaki ilişkinin araştırılması. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Sözlü bildiri.

E6. Kayabasoglu G, Nacar A, Demir D. Retrospective comparison of mentoplasty outcomes of three different implant materials. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Yazılı bildiri.

E7. Kayabasoglu G. Blefaroplasti sonuçlarım; ilk 50 vakalık seri. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Yazılı bildiri.

E8. Demir D, Güven M, Kayabaşoğlu G, Akidil AÖ, Kösem M. Larenks Lipomu: Bir olgu sunumu. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Yazılı bildiri

E9. Demir D, Asil K, Güven M, Kayabaşoğlu G, Yılmaz MS. Orta konkanın kompansatuvar hipertrofisinin septum deviasyonu ile ilişkisinin radyolojik analiz ile incelenmesi. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Sözlü bildiri.

E10. Dicle M, Güven M, Yılmaz MS, Kayabaşoğlu G. Glass iyonomer sementin ototoksik etkilerinin araştırılması (Deneysel çalışma). 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Sözlü bildiri.

E11. Yılmaz MS, Güven M, Kayabasoglu G, Demir D, Kaymaz R. Antrokoanal polip: Elli altı olgunun değerlendirilmesi. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Yazılı bildiri.

E12. Kotan D, Ünal G, Kayabasoglu G. İdiyopatik unilateral izole hypoglossal felç: Bir olgu sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Yazılı

E13. Kotan D, Polat P, Sayan S, Kayabasoglu G. Collet-sicard sendromlu bir olgu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya, Türkiye. Kasım 2014. Yazılı

E14. Kotan D, Kayabasoglu G. Kronik Migrenli hastalarda Botulinum Toksin Uygulaması. 8. Hücresel Sinir Bilimleri Günleri. Sakarya, Türkiye. Kasım 2014. Yazılı

E15. Kayabaşoğlu G, Özbek E, Yanar S, Şahin F, Keleş ON, Yılmaz SM, Güven M. Ezilmiş, morselize edilmiş ve kıyılmış kıkırdak greft canlılıklarının Konfokal mikroskop ile karşılaştırılması. 35. Ulusal KBB Kongresi, Kasım 2013, Antalya.Türkiye. Sözlü Bildiri.

E16. Kayabaşoğlu G, Eraslan Ö, Yılmaz S.M, Güven M. Yenidoğan İşitme taraması sonuçlarımız. 35. Ulusal KBB Kongresi, Kasım 2013, Antalya.Türkiye. Yazılı Bildiri

E17. Kayabaşoğlu G, Kaymaz R, Dicle M, Güven M. İşitme cihazı kullanan hastalarda cihaz etkinliğinin ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi. 35. Ulusal KBB Kongresi, Kasım 2013, Antalya.Türkiye. Yazılı Bildiri.

E18. Akidil ÖA, Kayabaşoğlu G, Güven M, Yılmaz S.M. Nadir bir sinüzit komplikasyonu: Alın cildine fistülize olmuş frontal sinus. 35. Ulusal KBB Kongresi, Kasım 2013, Antalya.Türkiye. Yazılı Bildiri.

E19. Kaymaz R, Kayabaşoğlu G, Yılmaz S.M, Güven M. Burunda Venöz Malformasyon: Olgu Sunumu. 35. Ulusal KBB Kongresi, Kasım 2013, Antalya.Türkiye. Yazılı Bildiri.

E20. Akidil ÖA, Yılmaz S.M, Güven M, Kayabaşoğlu G. Pediatrik hastalarda septoplasti ameliyatının yaşam kalitesi üzerine etkisi. 35. Ulusal KBB Kongresi, Kasım 2013, Antalya.Türkiye. Yazılı Bildiri.

E21. Kayabaşoğlu G, Güven M, Varlı AF. Nasal tipte ezilmiş kıkırdak kullanımı. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildirisi

E22. Kayabaşoğlu G, Güven M, Varlı AF. Kolumellar strut greft olarak etmoid kemik kullanımı. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E23. Kayabaşoğlu G, Kaymaz R, Dicle M, Varlı AF. Alt konka büllöza: Burun tıkanıklığının nadir görülen bir sebebi. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E24. Kayabaşoğlu G, Güven M, Yılmaz MS, Dicle M. Nasal dorsum rekonstrüksiyonunda Kirshner teli kullanımı. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Sözlü Bildiri

E25. Kayabaşoğlu G, Yeniay M, Dicle M. Kukla Septoplastisi: Kapalı teknik total septal rekonstrüksiyon. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Sözlü Bildiri

E26. Yılmaz MS, Güven M, Kayabaşoğlu G, Akidil AÖ. Bifid alt konka; bir olgu sunumu. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E27. Güven M, Kayabasoglu G, Yılmaz MS, Dicle M. Semer burun tamiri sonuçlarımız. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E28. Kayabaşoğlu G, Güven M, Dicle M. Alt konka hipertrofilerinde lateralizasyon cerrahilerinin sonuçları. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E29. Kayabaşoğlu G, Yılmaz S, Akidil AÖ. Rinoplastide ihmal edilen bir bölge: yumuşak üçgen. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E30. Kayabaşoğlu G, Kaymaz R, Güven M, Dicle M. Septal perforasyon tamirinde klinik deneyimlerimiz ve mevcut yöntemlerin karşılaştırılması. Mayıs 2013. 9. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E31. Kayabaşoğlu G. Yüzdeki cilt kanserlerinin rezeksiyonu sonrasında oluşan defektlerin bölgesel flepler ile rekonstrüksiyonu: 57 Vakalık seri. Nisan 2012, 6.Fasiyal Plastik Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye. Yazılı Bildiri

E32. Kayabaşoğlu G. Kronik Fasiyal Paraliziye Sekonder Yüz Asimetrisinin Fasya Lata ile Statik Reanimasyonu. Mayıs 2011 7.Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E33. Kayabaşoğlu G. Auricula Cilt Tümörleri Rekonstrüksiyonunda Alternatif Bir Flep. Mayıs 2011 7.Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E34. Kayabaşoğlu G. Revizyon Septoplasti İçin Başvuran Hastada Koanal Atrezi Saptanması. Mayıs 2011 7.Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Yazılı Bildiri

E35. İlhan E, Kayabasoglu G, Göksel A. 192 Hastalık Mentoplasti Serisi Sonuçlarımız. Ekim 2009, Antalya, Türkiye. 31.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri.

E36. Kayabasoglu G, İlhan E, Göksel A. 132 Revizyon Rinoplasti Vakasının Analizi. Ekim 2009, Antalya, Türkiye. 31.Ulusal KBB BBC Kongresi. Sözlü Bildiri.

E37. Kayabasoglu G, Sivri B, Sezen O, Gül İ, Ünver Ş. Bilateral Periferik Fasyal Paralizi. Ekim 2009, Antalya, Türkiye. 31.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri.

E38. Berk D, Kayabasoglu G, Sivri B, Erdaş N, Ünver Ş. FESS sonrası Geç Dönemde ortaya çıkan Beyin absesi. Ekim 2009, Antalya, Türkiye. 31.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri.

E39. Sivri B, Kayabasoglu G, Sezen O, Erdaş N, Bala M, Coşkuner T. Maksiller sinuse ulaşan, destrüksiyon yapan oral kavite piyojenik granuloma. Ekim 2009, Antalya, Türkiye. 31.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri.

E40. İlhan AE, Göksel A, Kayabasoglu G. Rinoplasti sonrası iyileşmede hiloterapinin etkisi. Ekim 2009, Antalya, Türkiye. 31.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri.

E41. Kayabaşoğlu G, Özkul H. Olgu Sunumu: Non-rekürren Larengeal Sinir. Mayıs 2007, Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi, Sözel Bildiri

E42. Kadıoğlu D, Ozkul HM, Yaşar H, Başer E, Kayabaşoğlu G.Yumuşak Damakta Malign Melanom Olgusu. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi. Sözlü Sunum

E43. Aslan G, Kayabasoglu G. Parotiste Asinik Hücreli Tümör. Sözlü Sunum. Case Report. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi.

E44. Kayabaşoğlu G, Özkul H. Olgu Sunumu: Tiroid Gland İnvazyonu Yapan Subglottik Larenks Karsinomu. Mayıs 2007, Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi, Sözel Bildiri

E45. Özkul H, Kayabaşoğlu G. Olgu Sunumu: Karotid Body Tümörü. Mayıs 2007, Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi, Sözel Bildiri

E46. Aslan G, Kayabasoglu G. Parotisin Dev Skuamöz Hücreli Karsinoması. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri

E47. Verim A, Yaşar H, Özkul H, Kayabaşoğlu G. Frontal Sinüse Uzanan Frontal Kemik Osteomu. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri

E48. Yaşar H, Özkul H, Verim A, İlhan G, Kayabaşoğlu G. Dış Kulak Kanalında Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri

E49. Yaşar H, Özkul H, Verim A, Kayabaşoğlu G. Dış Kulak Kanalında Kapiller Hemanjiom:Olgu Sunumu. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri

E50. Özkul H, Kayabasoglu G. Olgu Sunumu: Oral Kavitede Malign Melanom. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye 29. Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri

E51. Çalım ÖF, Verim A, Yaşar H, Özkul H, Kayabaşoğlu G. Tek Taraflı Koanal Atrezide Transnazal Endoskopik Cerrahi Onarım. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri

E52. Verim A, Yaşar H, Özkul H, İlhan G, Kayabaşoğlu G. Boyuna Gelen Kurşun Yaralanmasına Bağlı Retrofaringeal Abse. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi. Yazılı Bildiri

E53. Verim A, Kayabasoglu G. Olgu Sunumu: Dermatofibrosarkoma Protuberans. E-Poster. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi.

E54. Yaşar H, Özkul H, İlhan G, Kayabaşoğlu G. Olgu sunumu: Sigara öyküsü olmayan 22 yaşındaki hastada larenks karsinomu. Mayıs 2007 Antalya, Türkiye. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi. Elektronik Bildiri

E55. Kayabasoglu G, Özkul H, Yaşar H. Nadir Bir Olgu: Nazal Kavitede Osler Weber Rendu Hastalığı; Nisan 2007. Bodrum, Türkiye. 3.Ulusal Rinoloji ve CITRAS Congress, Yazılı Bildiri

E56. Kubilay U, Özkırış M, Haytoğlu S, Kayabaşoğlu G. Endoskopik Sinus Cerrahisi Sonrasında Kullanılan Merocell ve Eldiven Parmağı Tamponlarının Karşılaştırılması, Mayıs 2005, Antalya, Türkiye. 28.Ulusal KBB BBC Kongresi. E-Poster Bildiri.

E57. Akbulut S, Berk D, Kaytancı H, Kayabaşoğlu G. Oral kavite kanserleri: 5 yıllık klinik sonuçlarımız. Mayıs 2005, Antalya, Türkiye. 28.Ulusal KBB BBC Kongresi. Poster Bildiri.

F1. Kasım 2015’de Avrupa Birliği Kulak, Burun, Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Dernekleri tarafından düzenlenen Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Board Sınavının sözlü kısmını başarıyla tamamladı. Avrupa Birliği Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Board Diploması almaya hak kazandı.

F2. Mayıs 2014’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Sacramento şehrinde, University of California Davis Medical Center, Department of Facial Plastic Surgery’de Prof.Dr. Jonathan Sykes’ı 6 hafta süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F3. Mayıs 2014’da bir hafta süreyle Amerika Birleşik Devletleri Boston Şehrinde, St. Elizabeth’s Medical Center, Tufts University School of Medicine kliniğinde, Prof.Dr. Peter J. Catalano’yu gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F4. Mayıs 2011’da iki hafta süreyle Amerika Birleşik Devletleri Arkansas’ta, University of Arkansas for Medical Science, Prof.Dr. James Suen ‘ı gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F5. Nisan 2011’da iki hafta süreyle Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles’ta, Prof.Dr. Rollin Daniel’i gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F6. Haziran 2010’da Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi Fellow’u olarak Washington DC’de girdiği Amerika Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Yazılı ve Sözlü Board Sınavında başarılı olarak, Uluslarası Yüz Plastik Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (IFFPSS) tarafından verilen Board diploması almaya hak kazandı.

F7. Şubat 2010-Nisan 2010 tarihleri arasında, İngiltere Londra’da St.Georges University Hospital, Maxillofacial Surgery Departmentında Prof.Dr.Mehmet Manisalı ‘yı 6 hafta süreyle Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi Fellow’u olarak ziyaret etti.

F8. Aralık 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında, Hollanda Blaricum’da Tergoiizuikenhuizen Hospital, Department of Facial Plastic Surgery’da Prof.Dr.Hade Vuyk ‘u 6 hafta süreyle Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi Fellow’u olarak ziyaret etti.

F9. Kasım 2009 ‘da İtayla Varese’de, University of Varese, Rhinology and Facial Plastic Surgery Department’da Prof.Dr. Pietro Palma’yı bir hafta süreyle Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi Fellow’u olarak ziyaret etti.

F10. Ekim 2009’da Türkiye İzmir’de, Ege Üniversitesi KBB Anabilimdalında, Prof.Dr.Fazıl Apaydın’ı bir ay süreyle Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Akademisi Fellow’u olarak ziyaret etti.

F11. Mayıs 2009’da Avrupa Birliği Kulak, Burun, Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Dernekleri tarafından düzenlenen Kulak Burun Boğaz ve Baş ve Boyun Cerrahisi Board Sınavının yazılı kısmını başarıyla tamamladı.

F12. Şubat 2009’da Avrupa Yüz Plastik ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi Akademisi tarafından 2009-2010 yılı Resmi Fellow’u olarak seçildi. Bir yıl süreyle Burs ve Avrupa kliniklerinde Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Eğitimi almaya hak kazandı.

F13. Temmuz 2008’de ABD Boston’da, Medical School of Harvard University, MEEI Department of Facial Plastic Surgery’da Prof.Dr. Mack Cheney ‘ı 1 ay süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F14. Haziran 2008’de ABD Cleveland’da, Cleveland Clinic, Department of Plastic and Reconstructive Surgery’de Prof.Dr. James Zinns ‘i 2 hafta süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti

F15. Haziran 2008’de ABD Cleveland’da, Zeeba Clinic, Department of Plastic and Reconstructive Surgery’de Prof.Dr. Bahman Guyuron ‘u 2 hafta süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F16. Mayıs 2008’de ABD Dallas’ta, Texas Surgery Center, Department of Plastic and Reconstructive Surgery’de Prof.Dr. Jack Gunter ‘ı 2 hafta süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F17. Mayıs 2008’de ABD New Orleans’ta, Hedgewood Surgery Center’da Prof.Dr. Calvin Johnson ‘u 2 hafta süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F18. Nisan 2008’de ABD Albany’de, Williams Surgery Center’da Prof.Dr. Edwin F.Williams ‘ı 2 hafta süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F19. Nisan 2008’de ABD Seattle’da, Larrabee Surgery Center’da Prof.Dr. Wayne Larrabee ‘i 2 hafta süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F20. Ocak 2008’de ABD Sacramento’da, University of California Davis Medical Center, Department of Facial Plastic Surgery’de Prof.Dr. Jonathan Sykes’I 3 ay süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

F21. Haziran 2007- Ocak 2008 arasında Amerika Birleşik Devletleri Arkansas’ta, University of Arkansas for Medical Science, Prof.Dr. Emre Vural’ı 6 ay süreyle gözlemci hekim olarak ziyaret etti.

Yurtiçi:

F22. TKBBBBC Derneği tarafından düzenlenen Yüz Plastik Cerrahisi Okulu’nda, 2016-2017 eğitim yıllarında eğitmen olarak görev aldı.

F23. TKBBBBC Derneği tarafından düzenlenen Yüz Plastik Cerrahisi Okulu’nda, 2015-2016 eğitim yıllarında eğitmen olarak görev aldı.

F24. TKBBBBC Derneği tarafından düzenlenen Yüz Plastik Cerrahisi Okulu’nda, 2014-2015 eğitim yıllarında eğitmen olarak görev aldı.

F25. TKBBBBC Derneği tarafından düzenlenen Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu’nda 2014-2015 eğitim yıllarında öğrenci olarak eğitim aldı.

F26. TKBBBBC Derneği tarafından düzenlenen Otoloji ve Nörootoloji Okulu’nda 2013-2014 eğitim yıllarında öğrenci olarak eğitim aldı.

F27. TKBBBBC Derneği tarafından düzenlenen Yüz Plastik Cerrahisi Okulu’nda 2013-2014 eğitim yıllarında eğitmen olarak görev aldı.

G1. London EAFPS Meeting 2016, Londra, İngiltere, Eylül 2016

G2. Intercontinental Rhinoplasty Course, İzmir, Türkiye, Mayıs 2016

G3. 3.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Kursu, Hamburg, Almanya,
Haziran 2015

G4. 2.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Kursu, Hamburg, Almanya,
Mayıs 2014

G5. 11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye,
Nisan 2014

G6. 11th International Facial Plastic Symposium, NewYork, USA, Mayıs 2014

G7. Advance Procedures in Oculoplastic Surgery, Munih, Almanya, Kasım 2013

G8. VII. International Congress of Facial Plastic Surgery Societies (IFFPSS) Rome, Italy, May 2012

G9. Advances In Rhinoplasty 2011, Chicago, ABD, Mayıs 2011

G10. 10.International AAFPRS Symposium, Florida, ABD, Mayıs 2010

G11. 33.European Facial Plastic Surgery Meeting, Antalya, Türkiye, Eylül 2010

G12. 1.Facial Plastic Course, EAFPS, Regensburg, Almanya, Mayıs 2009

G13. AAFPRS Fall Meetting, Washington DC, ABD, Eylül 2007

G14. Advances in Face Lift, The Cutting Edge, NewYork, ABD, Kasım 2007

G15. Dallas Rhinoplasty Symposium Dallas, ABD, Mart 2008

G16. Functional Endoscopic Sinus Surgery Cadaver Dissection Course, Arkansas, ABD, Ağustos 2007

G17. Facial Plastic Procedures Cadaver Dissection, Arkansas, ABD, Ağustos 2007

G18. Advances in Rhinoplasty, AAFPRS, Boston, ABD, Haziran 2007

G19. Facial Plastic Cadaver Course, Vienna, Avustury, Mart 2007

G20. 4th World Voice Congress, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2006

ULUSAL:

G21. Yüz Plastik Cerrahisi Okulu (Kadavra Diseksiyonlu) Kursu, Eğitmen, İzmir, Türkiye, Aralık 2016

G22. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Derneği Yüz Plastik Cerrahisi Kadavra kursu, Eğitmen, Ankara Türkiye, Aralık 2016

G23. 10. Yüz Plastik Cerrahi Kongresi. İzmir, Türkiye, Aralık 2016

G24. 7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Ankara, Türkiye, Kasım 2016

G25. 15. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya, Türkiye. Kasım 2016

G26. 38. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Ekim 2016

G27. Burnun Cilt ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Eylül 2016

G28. Soluksuz Senfoni, KBB’de 4 Mevsim, İstanbul, Türkiye, Mayıs 2016

G29. Rinoplastide İnnovatif yaklaşımlar-I. İstanbul, Türkiye, Nisan 2016.

G30. 12. Türk Rinoloji Kongresi, Türkiye, Nisan 2016

G31. 9. Yüz Plastik Cerrahi Kongresi. İstanbul, Türkiye, Ekim 2015

G32. 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Ekim 2015

G33. 7. İstanbul KBB Uzmanları Derneği Toplantısı. Sakarya, Türkiye, Eylül 2015

G34. Burnun Kulak ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Mayıs 2015

G35. 11. Türk Rinoloji Kongresi, Türkiye, Nisan 2015

G36. 8. Yüz Plastik Cerrahi Kongresi. Ankara, Türkiye, Aralık 2014

G37. Kocaeli Üniversitesi KBB Anabilim dalı Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. Kocaeli, Türkiye. Kasım 2014

G38. 36. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2014

G39. Sakarya’ya Kulak Verin. Sakarya, Türkiye. Eylül 2014

G40. Burnun Çene ile Estetik Buluşması. Sakarya, Türkiye. Eylül 2014

G41. KBB Uzmanı için Odyoloji, Orta Kulak ve Mastoid, Nörootoloji ve Kafa Kaidesi
toplantısı. Ankara Türkiye. Mart 2014

G42. 24.İstanbul Masterclass-4.Otoloji Nörootoloji Sempozyumu, Istanbul, Türkiye, Aralık 2013

G43. 35. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Kasım 2013

G44. 6.Vertigo Semirlerleri. Vertigo’ya Pratik Yaklaşım. Otoloji Okulu Aktivitesi, İstanbul,
Türkiye. Ekim 2013

G45. Burun ve Gözün Estetik Buluşması, Sakarya, Türkiye. Eylül 2013

G46. 10.Rhinocamp Kongresi, Bodrum, Türkiye. Mayıs 2013

G47. Uluslararası Kadın Sağlığı Kongresi, Sakarya, Türkiye. Mayıs 2013

G48. Tiroidektomi Canlı Cerrahi Semineri. İstanbul, Türkiye. Nisan 2013

G49. 11.Çukurova Videokonferanslar Toplantısı, Adana, Türkiye. Mart 2013

G50. 7.Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye. Mart 2013

G51. 34.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Ekim 2012

G52. 6. Ulusal Fasiyal Plastik Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye. Nisan 2012

G53. Burun, Sinüs ve Yüze Hataydan Bakış, Hatay, Türkiye. Mart 2012

G54. 7.Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Mayıs 2011

G55. 5.Fasiyal Plastik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye. Nisan 2011

G56. 31.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Ekim 2009

G57. Uluslararası Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Mayıs 2009

G58. NöroOtoloji Kongresi, Ankara, Türkiye. Mart 2009

G59. Hayvan Deneyleri Sertifikası, İstanbul, Türkiye. Kasım 2008

G60. 29.Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Türkiye. Mayıs 2007

G61. 3.Ulusal Rinoloji ve CITRAS Congress, Bodrum, Türkiye. Nisan 2007

G62. 1.Fasiyal Plastik Cerrahi Uygulamaları Kursu, İstanbul, Türkiye. Şubat 2007

G63. Nörootoloji Kongresi, Antalya, Türkiye. Ekim 2006

G64. 19.Cerrahpaşa Akademik Toplantısı. İstanbul, Türkiye, Mayıs 2006

G65. 2.Rinoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Şubat 2006

G66. Masterclass Rinoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye. Aralık 2005

H 1. Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına 13 çalışmada atıfta bulunulmuştur.
H 1.1– Horak F. (2011). VTX-1463, a novel TLR8 agonist for the treatment of allergic rhinitis. Expert opinion on investigational drugs, 20(7), 981-986. doi:10.1517/13543784.2011.583237
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur
H 1.2– Bush RK. (2011). Does allergen avoidance work? Immunology and allergy clinics of North America, 31(3), 493-507. http://dx.doi.org/10.1016/j.iac.2011.05.005
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.3– Gelardi M, Incorvaia C, Luisa FM, Petrone P, Quaranta N, Russo C ve ark. (2011). The clinical stage of allergic rhinitis is correlated to inflammation as detected by nasal cytology. Inflammation & Allergy-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Inflammation & Allergy), 10(6), 472-476.
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.4– Caffier PP, Scherer H, Neumann K, Lück S, Enzmann H, & Haisch A.(2011). Diode laser treatment in therapy-resistant allergic rhinitis: impact on nasal obstruction and associated symptoms. Lasers in medical science, 26(1), 57-67.
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.5– Chirumbolo S.(2011). CD164 and other recently discovered activation markers as promising tools for allergy diagnosis: what’s new? Clinical and experimental medicine, 11(4), 255-257.
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.6– Çobanoğlu B, Toskala E, Ural A, & Cingi C. (2013). Role of leukotriene antagonists and antihistamines in the treatment of allergic rhinitis. Current allergy and asthma reports, 13(2), 203-208.
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.7– Naumann M, Dressler D, Hallett M, Jankovic J, Schiavo G, Segal K R, & Truong D. (2013). Evidence-based review and assessment of botulinum neurotoxin for the treatment of secretory disorders. Toxicon, (67), 141-152.
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.8– Kim KS, Kim YB. (2011). Chronic stress aggravates inflammation of nasal mucosa in allergic rhinitis-induced mice model. Oriental Pharmacy and Experimental Medicine, 11(4), 257-262.
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.9– Mısırlıgil Z, Sekreter G, Şekerel BE, Üye M, Kalyoncu AF. Allerjik Rinit Tanı ve Tedavi Rehberi 2012. Ref No:813
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.10– Caffier PP, Scherer H, Neumann K, Lück S. (2011) Endonasal diode laser surgery in therapy-resistant perennial and seasonal allergic rhinitis. Lasers Med Sci, Jan;26(1):57-67. doi: 10.1007/s10103-010-0813-x. Epub 2010 Jul 10.
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.11– Genç S, Selçuk A. Allerjik rinitte diğer farmakoterapi seçenekleri ve alternatif tedavi yöntemleri. Asthma Allergy Immunol 2013;11:59-70
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.12– Poje G, Branica S. (2013). Smjernice za liječenje alergijskog rinitisa–uloga intranazalnih kortikosteroida. Medicus, 23(2_Respiratorni_Konti), 89-95.
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 1.13– Berg J. (2013). Klinischer Einsatz und Immunmodulation durch apathogene Escherichia coli Nissle 1917 bei Gräserpollenallergikern (Doctoral dissertation, Medizinische Fakultät Charité-Universitätsmedizin Berlin). Ref No:11
Cingi C, Kayabasoglu G, Nacar A. Update on the medical treatment of allergic rhinitis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Jun;8(2):96103. Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 2. Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına 8 çalışmada atıfta bulunulmuştur.)
H 2.1 Marino C, Lagroye I, Scarfì MR, Sienkiewicz Z. (2011). Are the young more sensitive than adults to the effects of radiofrequency fields? An examination of relevant data from cellular and animal studies. Progress in biophysics and molecular biology, 107(3), 374-385.
Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 2.2 Seckin E, Suren BF, Atmaca S, Kaymaz FF, Suzer A, Akar A, Koyuncu M. (2014). The effect of radiofrequency radiation generated by a Global System for Mobile Communications source on cochlear development in a rat model. The Journal of Laryngology & Otology, 128:05; 400-405.
Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 2.3 Youngs R, Fisher E. (2014). Call me–mobile telephone blues. The Journal of Laryngology & Otology, 128;05: 393-393.
Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 2.4 Bhagat S, Varshney S, Bist S, Mishra S, Jha V, Aggarwal V. (2012). Effects Of Chronic Exposure To Mobile Phones Electromagnetic Fields On Inner Ear. The Internet Journal of Otorhinolaryngology, 14(2).
Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 2.5 Salturk Z, Topaloğlu İ, Berkiten G, Uğraş H, Bal M. Effects of the Universal Mobile Telecommunication System on Hearing in Rats Universal Mobil Telekomunikasyon Sistemin Farelerde İşitme Üzerine Etkileri. DOI: 10.4328/JCAM.2066
Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 2.6 Yorgancilar E, Dasdag S, Akdag MZ, Gun R, Meric F. (2012). Long-Term Effect of 900 MHz Radiofrequency Radiation Exposure on Cochlear Functions. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 26(6), 3397-3401.
Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 2.7 Hao D, Yang L, Chen S, Tian Y, Wu S. (2012). 916 MHz electromagnetic field exposure affects rat behavior and hippocampal neuronal discharge. Neural Regeneration Research, 7;19: 1488.
Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 2.8 Ragab A, Salem ME, Abd El Hady LM. (2014). Mobile phone use and its risk on hearing. Menoufia Medical Journal, 27:2: 432.
Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S.Effect of Chronic Exposure to Cellular Telephone Electromagnetic Fields on Hearing in Rats. J Laryngol Otol. 2011 Apr; 125 (4): 348-53 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 3. Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Varli AF. Efficacy of closed reduction for nasal fractures in children. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Aug 17. doi:pii: S0266-4356(13)00370-7. 10.1016/j.bjoms.2013.07.008. (Yazısına 4 çalışmada atıfta bulunulmuştur.)
H 3.1 Kim MI. (2014, September). A Recent 10-year Retrospective Study of Nasal Bone Fracture. In 2014 Annual Meeting. Aaoms.
Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Varli AF. Efficacy of closed reduction for nasal fractures in children. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Aug 17. doi:pii: S0266-4356(13)00370-7. 10.1016/j.bjoms.2013.07.008 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 3.2 Alhumsi TR, Gilardino MS. (2014). Current management of facial fractures in the preadolescent. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, Aug;22(4):336-41. doi: 10.1097/MOO.0000000000000059.
Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Varli AF. Efficacy of closed reduction for nasal fractures in children. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Aug 17. doi:pii: S0266-4356(13)00370-7. 10.1016/j.bjoms.2013.07.008 Yazısına atıfta bulunmuştur.
H 3.3 Boyette JR. (2014). Facial Fractures in Children. Otolaryngologic Clinics of North America, 47(5), 747-761.
Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Varli AF. Efficacy of closed reduction for nasal fractures in children. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Aug 17. doi:pii: S0266-4356(13)00370-7. 10.1016/j.bjoms.2013.07.008 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 3.4 Liu C, Scott AR. (2014). Nasal Fractures in Children and Adolescents: Mechanisms of Injury and Efficacy of Closed Reduction. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 151(1 suppl), P141-P141.
Yilmaz MS, Guven M, Kayabasoglu G, Varli AF. Efficacy of closed reduction for nasal fractures in children. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Aug 17. doi:pii: S0266-4356(13)00370-7. 10.1016/j.bjoms.2013.07.008 Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 4. Ilhan AE, Kayabasoglu G, Kazikdas KC, Goksel A. Prolene mesh mentoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; 268(4):585-9. (Yazısına 1 çalışmada atıfta bulunulmuştur.)
H 4.1 Viterbo F, Brock RS. (2013). Gliding Mentoplasty: A New Technique. Aesthetic Plastic surgery. 37;6: 1120-1127.
Ilhan AE, Kayabasoglu G, Kazikdas KC, Goksel A. Prolene mesh mentoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; 268(4):585-9. Yazısına atıfta bulunmuştur.)
H 5. Kayabasoğlu G. Local flap reconstruction of resected non-melanoma malignant ski tumors: A case series of 57 patients. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 Sep-Oct;22(5):259-66. (Yazısına 1 çalışmada atıfta bulunulmuştur.)
H 5.1 Foco F, Dzananovic L, Zvizdic Z, Imamovic E, Ramovic I, Cavaljuga S. (2013). Malignant lip tumours; Survival analysis. Recommendations of the European Society of Cardiology, Medicinski žurnal 2013; 19 (1): 14 – 19.
Kayabasoğlu G. Local flap reconstruction of resected non-melanoma malignant ski tumors: a case series of 57 patients. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 Sep-Oct;22(5):259-66 Yazısına atıfta bulunmuştur.)

Start typing and press Enter to search

Fotoğraf Analizi

  ×
  Randevu Al


   ×
   Doktorumuza Sorun

    ×
    Photo

     ×
     Appointment


      ×
      Ask Question

       ×
       Vereinbaren Sie einen Termin


        ×
        Stellen Sie eine Frage

         ×
         Fotoanalyse

          ×

          Messenger

          Doktora Sor

          WhatsApp

          Şimdi Ara